ประวัติบริษัท

บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 จากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงเก็บน้ำมัน, โรงแยกแก๊ส, โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

แอลซีบีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง รวมถึงรักษาคุณภาพในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

พันธกิจ

บริการแบบมืออาชีพให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์