ทำบุญเลี้ยงพระบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประจำปี 2560
16-12-2560
พนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำบุญเลี้ยงพระร่วมกันในวันที่ 16 ธันวาคม 2560