งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2561
23-12-2560
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ต โดยมีคุณวิโรจน์ หิรัณยวิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรให้แก่พนักงานทุกท่าน