อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
21-07-2561
บริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยหน่วยงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. สถานที่ ณ โรงงานบริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด