โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (สนับสนุนการแข่งขันกีฬาปาเป้า 2561)
20-07-2561
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาปาเป้า เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี