ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
20-12-2561
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่พนักงานทุกคน ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง