ทำบุญเลี้ยงพระบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21-12-2562
พนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำบุญเลี้ยงพระร่วมกันในวันที่ 21 ธันวาคม 2562