24-02-2560
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พนักงานของบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่กำลังจะเข้าทำงานใน PTTGC Phenol Project ได้เข้าร่วมกิจกรรม Safety Stand Down เพื่อเพิ่มระดับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่... อ่านต่อ »
22-02-2560
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น ได้มีการจัดอบรมที่อับอากาศให้แก่พนักงานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนศักดิ์ มุ่งประสพพร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และ... อ่านต่อ »
24-12-2559
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ ร้านอาหาร หาดแสนสำราญ โดยมีคุณวิโรจน์ หิรัณยวิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานพร้อมอวยพ... อ่านต่อ »
17-12-2559
พนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำบุญเลี้ยงพระร่วมกันในวันที่ 17 ธันวาคม 2559... อ่านต่อ »
19-11-2559
คณะผู้บริหารบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟทัวร์ไทยออยล์ 2016 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามบลูแซฟไฟน์ คอรส์ซีดี จังหวัดกาญจนบุรี  ... อ่านต่อ »