12-11-2559
คุณบุษป์สุคนธ์ หิรัณยวิรุฬ ผู้บริหารบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำคณะพนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดปากคลองแดง จังหวัดสุโขทัย  ... อ่านต่อ »
19-10-2559
พนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมติดริบบิ้นดำเป็นสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พวกเราบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจั... อ่านต่อ »
28-06-2559
คุณบุษป์สุคนธ์ หิรัณยวิรุฬ ผู้บริหารบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำคณะพนักงานบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร... อ่านต่อ »
14-05-2559
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้แก่พนักงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ... อ่านต่อ »
13-05-2559
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้แก่พนักงาน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.... อ่านต่อ »