26-04-2559
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 แก่พนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลแหลมฉบัง... อ่านต่อ »
07-04-2559
บริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 โดยหน่วยงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สถานที่ ณ โรงงานบริษัทแอลซีบ... อ่านต่อ »
05-04-2559
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายเป็นอย่างดี... อ่านต่อ »
04-03-2559
บริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้กับพนักงาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ทราบข้อกำหนดของ ISO 9001 เวอร์ชั่นใหม่ 20... อ่านต่อ »
03-03-2559
บริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้กับพนักงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ทราบข้อกำหนดของ ISO 9001 เวอร์ชั่นให... อ่านต่อ »