24-07-2558
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น ได้มีการจัดอบรมที่อับอากาศให้แก่พนักงานในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และป้องกันการสูญเสียให้แก่พนักงานที่มีส่วนต้องเข้าทำงานในพื้นที่อับอา... อ่านต่อ »