งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นถังน้ำมันและฐานรากของถังบรรจุผลิตภัณฑ์ NGL หมายเลข D-909022
ปีที่เริ่มสร้าง : 2017
ปีที่สร้างเสร็จ : 2018
ลูกค้า : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)