งานจ้างซ่อมแซมถังน้ำมัน หมายเลข T-63 ตามวาระ 15 ปี คลังน้ำมันศรีราชา ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ปีที่เริ่มสร้าง : 2016
ปีที่สร้างเสร็จ : 2019
ลูกค้า : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)