งานจ้างซ่อมแซมพื้นถังน้ำมันฐานรากและหลังคาถังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดตามวาระ 15 ปี
ปีที่เริ่มสร้าง : 2019
ปีที่สร้างเสร็จ : 2019
ลูกค้า : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)